Klientoplysninger

Advokater hos Asset Law Advokatanpartsselskab (”Asset Law”) er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Al rådgivning ydet fra Asset Law er dækket af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Asset Law, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, er gældende for advokater hos Asset Law. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Asset Law er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, og eventuelle klager kan rettes til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh K.