OM ASSET LAW

Asset Law yder specialiseret rådgivning indenfor finansiel regulering og kommercielle aktiviteter, der knytter sig til kapitalforvaltning. Rådgivningen tager afsæt i et indgående kendskab til den finansielle regulering og praksis, samt brancheerfaring oparbejdet via tidligere ansættelser i den finansielle sektor og hos Finanstilsynet.

Asset Law rådgiver bl.a. pensionsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber (IFS), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), banker, fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, family offices, forsikringsselskaber, udbydere af betalingstjenester, udlånsvirksomheder og fintech virksomheder.

Rådgivningen kan f.eks. bestå i bistand med at indhente finansielle licenser hos Finanstilsynet, organisering af virksomheden samt udarbejdelse af politikker og forretningsgange, udarbejdelse og forhandling af kommercielle aftaler, indgåelsen af nye investeringer, indhentelse af markedsføringstilladelser, implementering af ny regulering og compliancetjek samt etablering af nye investeringsfonde (AIF og UCITS).